วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลงตัวหนอน

ใช้สำหรับสอนเรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อ

     

ต้วมต้วมเตี้ยมเตี้ยม ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกใครกันหนอ

กระดื๊บ ๆไป กระดี๊บๆไป บนใบไม้อ่อน กัดกิน กิน แล้วก็นอน
แล้วเจ้าหนอนก็ชักใยหุ้มตัว

กระดื๊บ ๆไป กระดี๊บๆไป

รู้จักรูปทรง และจับคู่รูปทรง1. ฝึกให้นักเรียนเข้าใจรูปทรงต่างๆ

2. เมื่อนักเรียนเข้าใจรูปทรงต่างๆแล้ว ให้นักเรียนจับคู่รูปทรงที่เหมือนกัน

การล้างมือให้สะอาดถูกวิธี 7 ขั้นตอนอย่างง่าย
หันมาใส่ใจสุขภาพกันเถอะค่ะ
ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

หยุด!เชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกาย
ด้วยการล้างมือให้สะอาดถูกวิธี 7 ขั้นตอนอย่างง่าย
ตามชื่อขนมกันนะค่ะและใช้สบู่ทุกครั้งในการล้างมือ


1.ขนมถั่วแปบ ฝ่ามือถูฝ่ามือ
2.ขนมชั้น ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกมือ
3.ขนมสอดไส้ ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4.ขนมซาลาเปา หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5.ขนมทองม้วน ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
6.ขนมจีบ ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
7.ขนมโดนัท ถูรอบข้อมือ

ปฏิบัติครบ 7 ขั้นตอน
สุขภาพดี ชีวีมีสุข

การนับและการจับใส่ตัวเลข สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การนับและตัวเลข
ชื่อเรื่อง  การนับและการจับใส่ตัวเลข
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เด็กรู้จักการนับจำนวนเลข 1-10 
 2. เพื่อให้เด็กได้รู้จัก1-10 ภาษาอังกฤษ
 3. เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการใส่ตัวเลข 1-10  ลงในแบบฝึกหัด

อุปกรณ์
  1.ฟิวเจอร์บอร์ด  1 แผ่น  
  2.กระดาษสี    
  3.กระดาษ -ปากกาหมึก ดำ                  
  4.แลคซีน
  5.กาว
  6.กรรไกร
ขั้นตอนการทำ
   1.นำกระดาษที่เขียน 1-10 ตัวเลขไทย มาติดลงบนฟิวเจอร์ บอร์ด
   2.ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมกวาง 14 ซม   ยาว 15  ซม
   3.ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมกวาง 14 ซม   ยาว 15  ซม ทั้งหมด 20  รูปภาพ
       เส้นพอตัดเสร็จ แล้วก็นำมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ติดตามแนวนอน
       เส้น ห่างกัน 2 ซม.
   4.เสร็จแล้วก็ติดขอบด้วยแลคซีน 1-10 ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
 การใช้สอนขั้นตอนการสอน
     1.กล่าวทักทายกับเด็กๆพร้อมสวัสดีตอนเช้าและบอกชื่อหน่วยที่จะสอน
     บอกวัตถุประสงค์ให้เด็กรู้    
   2.เข้าสู่ขั้นนำ ให้เด็กปรบมือช้า-เร็ว 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง เตรียมความพร้อม 
     และร้องเพลง One-Two-Three-Four-Five-Six-Seven-eight- nine-ten
     ทำท่าทางประกอบ  
   3.พาเด็กนับตัวเลขจากรูปตัวเลขไทย จำนวน1จนถึง10เสร็จแล้วค่อยพา
    เด็กนับ เลขสัญลักษณ์1-10  ทั้งตัวเลขอารบิค ตัวเลขภาษาอังกฤษ One-ten
    4.พาเด็กอ่านตัวเลขไทย   ตัวเลขอารบิค   ตัวเลขภาษาอังกฤษ ให้เด็กจำ
    5.บอกกติกาการเล่นเกมให้กับเด็กรู้ก่อน
    6.ให้เด็กๆจัดเป็นกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แล้วแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 8 คน
      พร้อมให้ เล่นเกมโดยจะแจกแบบฝึกหัดให้เด็กเขียนตัวเลขลงใน
      ช่อง  ...........ว่ามีกี่ตัวให้เขียนตัวเลขไทย  ตัวเลขอารบิค
      ตัวเลขภาษาอังกฤษ กลุ่มละ  1  แผ่น
      ให้เด็กวิ่งออกมาเขียนอย่างเร็วไว้ตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ 2 กลุ่ม
       กลุ่มใดทำช้าไม่เสร็จตามการจับเวลา ถือว่าแพ้ เสร็จ
     ประโยชน์ที่ได้รับ
  1.เด็กได้รู้จักการนับจำนวนตัวเลข1-10ทั้งเลขอารบิคและตัวเลขไทย
    ตัวเลขอังกฤษที่ถูกต้อง
  2.เด็กได้รู้จักการเล่นเป็นกลุ่ม ได้รับความสนุกสนาน

เกมจับคู่